¤   Ruffian   ¤
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

|    Spring 2012    |
Ruffian Spring 2012
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~